Rzemiosło Cech Bytom Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu

Aktualności

Bytomski Klaster Rewitalizacji 2014

05.11.2014 r. w nowo otwartym budynku Bytom Square przy ul. Wrocławskiej 32/34 w Bytomiu odbyło się podpisanie deklaracji dot. inicjatywy klastrowej.

  

 

Do podpisania Inicjatywy Klastrowej Prezydent Bytomia Pan Damian Bartyla zaprosił przedstawicieli bytomskich przedsiębiorców, m.in. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości – reprezentowany był przez Starszego Cechu Pana Antoniego Wojciechowskiego, Bytomską Izbę Przemysłowo-Handlową, Bytomską Radę Biznesu, Regionalną Izbę Gospodarczą delegatura w Bytomiu. Dokument podpisali też przedstawiciele organizacji pozarządowych, ekspertów a także miejskich instytucji, takich jak MOPR i PUP.

 

Podpisana Inicjatywa Klastrowa ma przygotować miasto na pozyskiwanie i wydatkowanie środków unijnych,  w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji /OSI/ na lata 2014-2020. Całość ukierunkowana będzie na kompleksową rewitalizację miasta. Projekt ma być wyjątkowy, bo kluczową rolę w rewitalizacji miasta odgrywać będą sami mieszkańcy.

 

 

2014.11.05 Bytomski Klaster Rewitalizacji