Rzemiosło Cech Bytom Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu

Aktualności

Honorowy Obywatel Miasta Bytomia 2014

12.11.2014 r. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Operze Śląskiej nadano zaszczytny Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bytomia dr. n. med. Jerzemu Pieniążkowi ordynatorowi Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4. 

 

 

Dr Pieniążek jest szóstym honorowym obywatelem Bytomia obok takich wybitnych osobowości, jak artysta śpiewak Wiesław Ochman, profesor medycyny Aleksander Sieroń, historyk prof. Jan Drabina, ks. prał. Hubert Kowol oraz Johannes Gayda.

 

Zgodnie z regulaminem nadawania tytułu może otrzymać go osoba, która „wniosła znaczący wkład w rozwój miasta, swoją działalnością i osobowością podniosła prestiż miasta”. Trudno przecenić wagę wkładu Pieniążka, jaki wniósł w rozwój polskiej medycyny. Od 2006 r.piastuje stanowisko ordynatora Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4. Jest także dyrektorem placówki od lat zaangażowanym w liczne prace badawcze, które owocują opracowanymi i wdrożonymi do produkcji środkami wspomagania w chirurgii kręgosłupa.

 

Dzięki zespołowi dr Pieniążka po raz pierwszy w Polsce wprowadzono implanty kręgosłupa szyjnego, które obecnie są powszechnie używane nie tylko w kraju, ale także w innych państwach Europy Zachodniej. Dr Jerzy Pieniążek należy do Światowego Towarzystwa Spine Arthroplasty. Jego dorobek naukowy obejmuje 112 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą.

 

Na uroczystości Cech reprezentował Antoni Wojciechowski - Starszy Cechu.