Rzemiosło Cech Bytom Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu

Aktualności

Uroczysta Sesja Rady Miasta Radzionków styczeń 2016 r.

20.01.2016 r. odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miasta Radzionków z okazji 18-lecia restytucji praw miejskich.

 

Podczas sesji nasz Cech otrzymał

Nagrodę Honorową Crux Adalberti II stopnia.

 

 

W imieniu naszego Cechu nagrodę odebrali Tadeusz Bączkowicza, Jacek Arndt, Michał Wylenzek. Burmistrz Miasta Radzionków dr Gabriel Tobor uhonorował nasz Cech przypinając medal do cechowego sztandaru.

 

Członkowie naszego Cechu:

 

Apolinary Komór i Józef Wylenzek

 

również otrzymali podczas sesji 

 

Nagrodę Honorową Crux Adalberti III stopnia.

 

   

Nagroda Honorowa „Crux Adalberti” w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może być nadawana osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, organizacjom pozarządowym oraz stowarzyszeniom, które realizowały szczególnie ważne zadania na rzecz miasta Radzionków i wybitnie przyczyniły się do jego rozwoju gospodarczego, społecznego bądź kulturalnego. Nagrodę Honorową „Crux Adalberti” przyznaje Rada Miasta Radzionków w drodze uchwały podjętej po zasięgnięciu Kapituły Nagrody.

 

Pan Tadeusz Bączkowicz w imieniu Starszego Cechu Antoniego Wojciechowskiego odczytał list gratulacyjny naszego Cechu z okazji 18-lecia restytucji praw miejskich. 

 

 

Uroczysta Sesja odbyła się w Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie.