Rzemiosło Cech Bytom Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu

Aktualności

Uroczystość z okazji 60-tych urodzin Członka Cechu

18.06.2016 r. odbyła się uroczystość z okazji 60-tych urodzin Józefa Wylenzek - Członka Sądu Cechowego. Z ramienia Cechu w uroczystości uczestniczyli: Antoni Wojciechowski – Starszy Cechu, Tadeusz Bączkowicz – II Podstarszy Cechu, Agnieszka Morys – Dyrektor Cechu.