Rzemiosło Cech Bytom Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu

Aktualności

Odwiedziny podopiecznych ZDOREWIR w Radzionkowie

25.10.2016 r. nasz Cech kolejny raz odwiedził wychowanków Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno – Edukacyjno - Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie.

 

Uczennice zawodu fryzjer wraz z mistrzem szkolącym Panią Ireną Kalamorz oraz Panią dyr. Agnieszką Morys z naszego Cechu zrobili kolejny raz niespodziankę dla dzieci i młodzieży korzystających z opieki w ZDOREWiR. Nowe fryzury były wielką radością dla wychowanków.