Rzemiosło Cech Bytom Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu

Aktualności

Dar dla Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

02.12.2016 r. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu wraz z Zarządem Cechu i Sekcją Piekarzy i Cukierników ufundowali dla Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu na oddział kardiologii standardowe, mechaniczne łóżko szpitalne Calma polskiej firmy KONKRET z Chełmna.

 

 

Z ramienia Cechu w przekazaniu pamiątkowej tabliczki udział wzięli: Starszy Cechu Antoni Wojciechowski, Skarbnik Zarządu Jacek Arndt, Dyrektor Cechu Agnieszka Morys a z ramienia Szpitala Dyrektor dr n.med. Jerzy Pieniążek oraz Ordynator Oddziału Kardiologii lek. med. Zbigniew Królikowski.