Rzemiosło Cech Bytom Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu

Aktualności

XXII Ogólnopolski Turniej na najlepszego ucznia w zawodzie piekarz i cukiernik

03-05.04.2017r. odbył się XXII Ogólnopolski Turniej we Wrocławiu na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik i piekarz.
Tomasz Sagan reprezentował nasze województwo w Zawodzie Piekarz - pracownik młodociany Piekarnia-Cukiernia Joachim Klimza, Bytom, ul. Korfantego 2/10,
uczeń Zespołu Szkół Usługowo Rzemieślniczych w Bytomiu i zdobył
 
I miejsce na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz.
 
  
 
Piotr Klimza Mistrz Szkolący otrzymał również I miejsce za przygotowanie ucznia Tomasza Sagana do XXII Ogólnopolskiego Turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie Piekarz.
   
 
 
 
Temat tegorocznego turnieju: "W krainie dobranocek".
Turniej składał się z 2 części teoretycznej i praktycznej, w ramach której wykonywano:

 - 1 chleb ozdobny uwzględniający temat turnieju,

 - formowanie jak największej liczby rogali w ciągu 5 minut (oceniano sprawność zawodową),

 - dowolny wypiek z ciasta półcukierniczego,

 - formowanie i wypiek chałek tureckiej i żydowskiej,

 - wypiek 3 rodzajów bułek.

 

 

Serdecznie gratulujemy!