Zmiana organizacji pracy Biura Cechu od 23.03.2020