Od 19.04.2021r. pracownicy młodociani klas III wracają na praktykę.