Projekt „System rzemieślniczego kształcenia dualnego – atrakcyjny dla każdego”