Rzemiosło Cech Bytom Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu

Aktualności

Projekt "Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją szansą na lepsze jutro" - rekrutacja

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie:

 „Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją szansą

 na lepsze jutro”

Szczegóły o projekcie znajdziesz na stronie: www.mistrz.altum.pl

Czytaj więcej...

Pomieszczenia do wynajęcia w budynku Cechu

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu

w swoim budynku mieszczącym się w Bytomiu, przy ul. Pułaskiego 3

dysponuje pomieszczeniami do wynajęcia.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe do projektu „Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją szansą na lepsze jutro” - serwis kawowy 28.12.2017

Zapytanie ofertowe do projektu

Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją szansą na lepsze jutro

realizowanego przez nasz Cech

 

pobierz plik

 

 

Zapytanie dot. usługi cateringowej (serwis kawowy)

podczas szkoleń „Warsztaty przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego”

 

 

Oferty należy składać osobiście, w Biurze Projektu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu, ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 41-902 Bytom, drogą pocztową lub kurierem do dnia 05.01.2018 r. do godz. 08:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2018 r. o godz. 09:30, w Biurze Projektu.

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe „Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją szansą na lepsze jutro” - warsztaty 28.12.2017

Zapytanie ofertowe do projektu

Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją szansą na lepsze jutro

realizowanego przez nasz Cech

 

dot. przeprowadzenia wykładów w ramach warsztatów:

„Warsztaty przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego”.

 

pobierz plik

 

 

Pozostałe dokumenty do pobrania:

 

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz plik

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pobierz plik 

- Załącznik nr 3 - Wykaz doświadczenia kadry dydaktycznej w prowadzeniu szkoleń/warsztatów o zakresie tematycznym tożsamym lub podobnym do zamawianego pobierz plik

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w terminie do 05.01.2018 r. do godz. 08:00 w Biurze Projektu w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu, ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 41-902 Bytom

 

Otwarcie ofert nastąpi 05.01.2018r. o godz. 9:00

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe do projektu „Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją szansą na lepsze jutro” - serwis kawowy 23.11.2017

Zapytanie ofertowe do projektu

Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją szansą na lepsze jutro

realizowanego przez nasz Cech

 

pobierz plik

 

 

Zapytanie dot. usługi cateringowej (serwis kawowy)

podczas szkoleń „Warsztaty przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego”

 

 

Oferty należy składać osobiście, w Biurze Projektu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu, ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 41-902 Bytom, drogą pocztową lub kurierem do dnia 04.12.2017 r. do godz. 08:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2017 r. o godz. 09:30, w Biurze Projektu.

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe „Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją szansą na lepsze jutro” - warsztaty 23.11.2017

Zapytanie ofertowe do projektu

Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją szansą na lepsze jutro

realizowanego przez nasz Cech

 

dot. przeprowadzenia wykładów w ramach warsztatów:

„Warsztaty przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego”.

 

pobierz plik 

 

 

Pozostałe dokumenty do pobrania:

 

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz plik

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pobierz plik 

- Załącznik nr 3 - Wykaz doświadczenia kadry dydaktycznej w prowadzeniu szkoleń/warsztatów o zakresie tematycznym tożsamym lub podobnym do zamawianego pobierz plik

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w terminie do 04.12.2017 r. do godz. 08:00 w Biurze Projektu w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu, ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 41-902 Bytom

 

Otwarcie ofert nastąpi 04.12.2017r. o godz. 9:00

 

Czytaj więcej...

Konferencja w ramach Europejskich Dni Pracodawców

22.11.2017r. w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark odbyła się konferencja w ramach Europejskich Dni Pracodawców, organizowana przez PUP Bytom.

 

Czytaj więcej...

Walne Zgromadzenie Członków Cechu 2017

18.05.2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Sprawozdawczo - Wyborcze.

Wojewódzki konkurs wiedzy o zasadach BHP 2017

07.04.2017r. w siedzibie Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach odbył się etap wojewódzki XVII Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU”.

Czytaj więcej...

XXII Ogólnopolski Turniej na najlepszego ucznia w zawodzie piekarz i cukiernik

03-05.04.2017r. odbył się XXII Ogólnopolski Turniej we Wrocławiu na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik i piekarz.
Tomasz Sagan reprezentował nasze województwo w Zawodzie Piekarz - pracownik młodociany Piekarnia-Cukiernia Joachim Klimza, Bytom, ul. Korfantego 2/10,
uczeń Zespołu Szkół Usługowo Rzemieślniczych w Bytomiu i zdobył
 
I miejsce na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz.
 
  
 
Piotr Klimza Mistrz Szkolący otrzymał również I miejsce za przygotowanie ucznia Tomasza Sagana do XXII Ogólnopolskiego Turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie Piekarz.

Czytaj więcej...