AdminCechu

29 maja 2020

Dopuszczenie do udziału w zajęciach praktycznych uczniów Branżowej Szkoły I stopnia klas III

28.05.2020r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (poz. 953) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, które od 1 czerwca 2020 roku dopuszcza uczniów Szkoły Branżowej I stopnia klas programowo najwyższych (klasa III) będących pracownikami młodocianym, którzy wyrazili zgodę lub w przypadku osób niepełnoletnich zgody rodziców/opiekunów prawnych do ich udziału w zajęciach praktycznych. http://monitorpolski.gov.pl/D2020000095301.pdf
20 maja 2020

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy młodocianego do 07.06.2020

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 roku poz. 871 zostaje przedłużony czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 7 czerwca 2020 roku. Zgodnie z zapisami tego Rozporządzenia pracodawca do 7 czerwca 2020 roku zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.
10 kwietnia 2020

Życzenia Wielkanocne 2020

31 marca 2020

Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych pracowników w okresie pandemii

Związek Rzemiosła Polskiego poinformował o limicie zatrudnienia w ramach mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. WAŻNE INFORMACJE: Zgodnie z definicjami kategorii wielkości przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie), do przyjętych limitów odnośnie liczby zatrudnionych pracowników nie wlicza się pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego zatrudnieniu. Do przedmiotowych limitów nie zalicza się także osób przebywających na urlopach wychowawczych i macierzyńskim. Odnośnie pracowników młodocianych, jeśli doszło do niezgłoszenia się młodocianego do przedsiębiorcy w dni przeznaczone na zajęcia praktyczne, a pracodawca nie zwolnił go od obowiązku świadczenia pracy – to w kontekście przyjętego przepisu, nieobecność ta, jest ustawowo usprawiedliwiona od dnia 12 marca 2020 r.
31 marca 2020

Pomoc dla bytomskich przedsiębiorców

Na stronie Urzędu Miasta Bytom ukazała się informacja o powołaniu 26 marca br. zespołu roboczego ds. pomocy bytomskim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa. Powołany zespół będzie weryfikował wpływające do miasta /za pośrednictwem poczty polskiej, skrzynek podawczych oraz elektronicznie – ePUAP/ wnioski – tylko pisemne – od bytomskich przedsiębiorców, którzy ucierpieli w związku z pandemią koronawirusa. Pomoc udzielona przez miasto będzie dotyczyła tylko okresu od 1 marca 2020 roku, a wnioski przedsiębiorców, którzy z powodu pandemii koronawirusa utracili znaczną część przychodów będą rozpatrywane indywidualnie. Propozycje Urzędu Miasta dla bytomskich przedsiębiorców: bonifikata w płatności czynszu za lokale użytkowe do wysokości 90% lub umorzenie czy odroczenie czynszu za lokal użytkowy, w przypadku gdy nie mogą oni prowadzić działalności ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, odroczenie terminów płatności podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, transportowy, rolny, leśny) i w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem dotyczącym obecnego okresu, za który jest należny, będzie możliwe przesunięcie terminów płatności. W indywidualnych przypadkach, z uwagi na straty finansowe podatników związane z pandemią, możliwe będzie także ubieganie się o umorzenie ww. podatków. Wymienione wyżej formy wsparcia dla przedsiębiorców będą uzupełnienie o inne działania wraz z rozwojem sytuacji w naszym kraju i regionie.Informacje dotyczące pomocy dla przedsiębiorców udzielają pracownicy Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora pod numerem telefonu 32 786 82 21 oraz 32 283 62 27. Poniżej link do strony i wniosków:https://www.bytom.pl/bytom-uruchomil-pomoc-dla-przedsiebiorcow?fbclid=IwAR25G_RpqjjID83ipiJ4z3nZI4JwdK3-nY9UTQc22Cz_EJiHHGkySibcfqQ
25 marca 2020

Aktualności 25.03.2020

W związku z pandemią koronawirusa nie zawieszamy projektu – kontynuujemy realizację doradztwa zdalnie za pomocą telekonferencji i kontaktów mailowych. Przypominamy także, że trwa nabór ciągły do naszego projektu „Ze strategią, bez stresu do rynkowego sukcesu”. Jesteśmy dla Państwa dyspozycyjni (zarówno telefonicznie jak i mailowo) i z chęcią odpowiadamy na każde pytania dotyczące projektu. Prowadzimy mailową wysyłkę informacyjną odnośnie projektu do przedsiębiorców oraz przeprowadzamy rozmowy telefoniczne. Informujemy także, że wszystkie informacje szczegółowe dotyczące naszego projektu są dostępne w Regulaminie Projektu, który jest udostępniony na stronie www naszego Cechu, w zakładce Projekty. Nasze działania w poszczególnych miesiącach: grudzień 2019 – podpisano umowy na świadczenie usługi doradztwa z jednym mikroprzedsiębiorcą oraz jedną mała firmą zatrudniającą do 25 pracowników. W tym miesiącu zaprezentowano plany rozwojowe jednemu średniemu przedsiębiorcy oraz jednemu małemu przedsiębiorcy zatrudniającemu do 25 pracowników. styczeń 2020 – do udziału w projekcie zgłosiły się trzy firmy: jedna mikro i dwie małe firmy zatrudniające do 25 pracowników. luty 2020 – do projektu przystąpiło dwóch mikroprzedsiębiorców i jeden mały przedsiębiorca zatrudniający do 25 pracowników. Na koniec lutego 2020 doradztwo było kontynuowane dla dziewięciu przedsiębiorstw, w tym sześciu mikroprzedsiębiorców, dwóch małych zatrudniających do 25 pracowników oraz jednego małego przedsiębiorcy zatrudniającego powyżej 25 pracowników.
25 marca 2020

Zmiana organizacji pracy Biura Cechu od 25.03.2020

Od 25.03.2020 r. do 11.04.2020r. biuro Cechu dla rzemieślników, uczniów oraz klientów będzie otwarte tylko 1 godzinę w ciągu dnia tj. w godz. od 10.00 do 11.00tylko wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu wizyty telefonicznie lub mailowo. Zapraszamy do kontaktu mailowego i telefonicznego:cech@cech.bytom.pl, 32 281-35-95, 783 220 002. Dodatkowo wszystkie dokumenty można również wysyłać do nas pocztą tradycyjną.O ewentualnych dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco.Na naszej stronie internetowej www.cech.bytom.pl na bieżąco są aktualizowane informacje, w tym min. dotyczące pracowników młodocianych. Przepraszamy za wszystkie niedogodności, liczymy na Państwa zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz prosimy o przestrzeganie zasad postępowania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.
21 marca 2020

Bytom wspiera przedsiębiorców w walce ze skutkami ekonomicznymi koronawirusa 21.03.2020

Bonifikaty w płatności czynszu za lokale użytkowe do wysokości 90%, umorzenie czy odroczenie czynszu za lokal użytkowy oraz odroczenie terminów płatności podatków lokalnych. To tylko część propozycji jakie przygotowało Miasto dla bytomskich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa. Formy wsparcia będą uzupełniane o inne działania wraz z rozwojem sytuacji w naszym kraju i regionie.Więcej informacji: https://www.bytom.pl/podglad/bytom-wspiera-przedsiebiorcow-w-walce-ze-skutkami-ekonomicznymi-koronawirusa?fbclid=IwAR2DZxM9cwOi-ci97T6Ka4HamuZF6rEq8SA-m_VTfwVoUgw4jVK4DsnELCc
21 marca 2020
logo-cech-bytom

Zmiana organizacji pracy Biura Cechu od 23.03.2020

Tak jak w tym tygodniu Biuro naszego Cechu od poniedziałku 23.03.2020 r. do piątku 27.03.2020r.dla rzemieślników, uczniów oraz klientów będzie otwarte tylko1 godzinę w ciągu dnia tj. w godz. od 10.00 do 11.00. W pozostałe godziny Biuro Cechu będzie pracowało w godz. 8.00 – 15.30, więc zapraszamy tylko do kontaktu mailowego i telefonicznego. cech@cech.bytom.pl , 32 281-35-95, 783 220 002. Dodatkowo wszystkie dokumenty można również wysyłać do nas pocztą tradycyjną. O ewentualnych dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco. Na naszej stronie internetowej www.cech.bytom.pl na bieżąco są aktualizowane informacje, w tym min. dotyczące pracowników młodocianych.Przepraszamy za wszystkie niedogodności, liczymy na Państwa zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz prosimy o przestrzeganie zasad postępowania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.