Aktualności

29 listopada 2022

29.11.2022r. Komisja Konkursu filmowego ,,Mój rozwój – mój wybór zawodu Rzemieślniczego’’ wybrała zwycięzcę :-)

W dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie prac filmowego konkursu ,,Mój rozwój – mój wybór zawodu Rzemieślniczego’’, które wpłynęły do biura Cechu. W konkursie wzięli udział uczniowie klas III Szkół Branżowych I stopnia, będących uczniami zrzeszonych Rzemieślników w naszym Cechu. Konkursowym zadaniem było nagranie krótkiego filmu promującego Rzemiosło – zawód, w którym uczy się dany uczeń. Komisja konkursowa już wie kto wygrał a oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się w siedzibie naszego Cechu 08.12.2022r. godz. 17.00 Wszyscy uczestnicy konkursu oraz goście zostaną wkrótce zaproszeni na oficjalne ogłoszenie wyników.
14 listopada 2022

Konsultacje – szkolenie dla zrzeszonych rzemieślników w ramach zadania „System rzemieślniczego kształcenia dualnego – atrakcyjny dla każdego”

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu poprzez zawartą umowę na realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 r. będzie realizował od września 2022 r. do grudnia 2023 r. zadanie 2 pod nazwą: „Rozwój i promocja kształcenia dualnego w Rzemiośle”, tytuł tego zadania to: „System rzemieślniczego kształcenia dualnego – atrakcyjny dla każdego”. W ramach tego zadania nasz Cech organizuje bezpłatne konsultacje – szkolenie dla zrzeszonych rzemieślników oraz przyszłych potencjalnych członków, którzy wyrażą chęć zrzeszenia się w naszym Cechu w okresie trwania zadania. Szkolenie będzie dotyczyło kształcenia dualnego w wymiarze pedagogicznym i administracyjnym z zakresu spraw związanych z problemami z jakimi borykają się pracodawcy oraz pracownicy młodociani.
14 listopada 2022

Uwaga! Przedłużamy termin oddania prac w Konkursie filmowym ,,Mój rozwój – mój wybór zawodu Rzemieślniczego’’ do dnia 22.11.2022r.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu organizuje konkurs filmowy ,,Mój rozwój – mój wybór zawodu Rzemieślniczego’’. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas III szkół branżowych I stopnia będących uczniami zrzeszonych Rzemieślników w naszym Cechu. Konkursowym zadaniem jest nagranie krótkiego filmu promującego Rzemiosło – zawód, w którym uczy się dany uczeń.
24 października 2022
plakat konkursowy

Konkurs filmowy ,,Mój rozwój – mój wybór zawodu Rzemieślniczego’’.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu organizuje konkurs filmowy ,,Mój rozwój – mój wybór zawodu Rzemieślniczego’’. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas III szkół branżowych I stopnia będących uczniami zrzeszonych Rzemieślników w naszym Cechu. Konkursowym zadaniem jest nagranie krótkiego filmu promującego Rzemiosło – zawód, w którym uczy się dany uczeń.
24 października 2022

Projekt „System rzemieślniczego kształcenia dualnego – atrakcyjny dla każdego”

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu poprzez zawartą umowę na realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 r. będzie realizował od września 2022 r. do grudnia 2023 r. zadanie 2 pod nazwą: „Rozwój i promocja  kształcenia dualnego w Rzemiośle”,  tytuł tego zadania to: „System rzemieślniczego kształcenia dualnego – atrakcyjny dla każdego”.
11 lipca 2022

Zmiany w zawieraniu umów o pracę w celu przygotowania zawodowego 2022

W tym roku – z uwagi na zmianę przepisów  (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915, Kodeks pracy –  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz.U. z 2020 poz.1320) znacznie wcześniej, bo już od 19 lipca br. (wtorek) do końca sierpnia będą spisywane umowy z pracownikami młodocianymi w celu przygotowania zawodowego na Rok Szkolny 2022/2023. Umowa (pomimo, że będzie spisana wcześniej) zostanie zawarta z okresem nauczania od 1 wrzesień 2022 do 31 sierpień 2025 tj. pełne 36 m-cy. Uczeń na dzień 1 wrzesień musi już posiadać zawartą umowę!
14 kwietnia 2022

Życzenia Wielkanocne 2022

Z okazji nachodzących Świąt Wielkanocnych, życzymy wszystkim, aby ten czas napełnił serca radością i nadzieją, a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności. Zarząd i Pracownicy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu.
23 grudnia 2021
Kartka Boże Narodzenie 2021

Życzenia Świąteczne

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia przepełnionych miłością i rodzinnym ciepłem a w Nowym Roku dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności w pracy i życiu osobistym życzą Zarząd i Pracownicy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu.
20 grudnia 2021

Nauka zdalna od 20.12.2021 do 9.01.2022

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r., (Dz.U. 2021 poz. 2301) od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 zajęcia w szkołach będą odbywać się w systemie zdalnym. Dotyczy to jednak tylko zajęć teoretycznych. Zajęcia praktyczne dla uczniów będących młodocianymi pracownikami pozostają bez zmian. Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.