Aktualności

24 października 2022
plakat konkursowy

Konkurs filmowy ,,Mój rozwój – mój wybór zawodu Rzemieślniczego’’.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu organizuje konkurs filmowy ,,Mój rozwój – mój wybór zawodu Rzemieślniczego’’. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas III szkół branżowych I stopnia będących uczniami zrzeszonych Rzemieślników w naszym Cechu. Konkursowym zadaniem jest nagranie krótkiego filmu promującego Rzemiosło – zawód, w którym uczy się dany uczeń.
24 października 2022

Projekt „System rzemieślniczego kształcenia dualnego – atrakcyjny dla każdego”

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu poprzez zawartą umowę na realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 r. będzie realizował od września 2022 r. do grudnia 2023 r. zadanie 2 pod nazwą: „Rozwój i promocja  kształcenia dualnego w Rzemiośle”,  tytuł tego zadania to: „System rzemieślniczego kształcenia dualnego – atrakcyjny dla każdego”.
11 lipca 2022

Zmiany w zawieraniu umów o pracę w celu przygotowania zawodowego 2022

W tym roku – z uwagi na zmianę przepisów  (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915, Kodeks pracy –  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz.U. z 2020 poz.1320) znacznie wcześniej, bo już od 19 lipca br. (wtorek) do końca sierpnia będą spisywane umowy z pracownikami młodocianymi w celu przygotowania zawodowego na Rok Szkolny 2022/2023. Umowa (pomimo, że będzie spisana wcześniej) zostanie zawarta z okresem nauczania od 1 wrzesień 2022 do 31 sierpień 2025 tj. pełne 36 m-cy. Uczeń na dzień 1 wrzesień musi już posiadać zawartą umowę!
14 kwietnia 2022

Życzenia Wielkanocne 2022

Z okazji nachodzących Świąt Wielkanocnych, życzymy wszystkim, aby ten czas napełnił serca radością i nadzieją, a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności. Zarząd i Pracownicy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu.
23 grudnia 2021
Kartka Boże Narodzenie 2021

Życzenia Świąteczne

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia przepełnionych miłością i rodzinnym ciepłem a w Nowym Roku dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności w pracy i życiu osobistym życzą Zarząd i Pracownicy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu.
20 grudnia 2021

Nauka zdalna od 20.12.2021 do 9.01.2022

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r., (Dz.U. 2021 poz. 2301) od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 zajęcia w szkołach będą odbywać się w systemie zdalnym. Dotyczy to jednak tylko zajęć teoretycznych. Zajęcia praktyczne dla uczniów będących młodocianymi pracownikami pozostają bez zmian. Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
28 kwietnia 2021

Poluzowanie obostrzeń od 01.05.2021r.

Treść: Od 1 maja br. niektóre branże, przy zachowaniu reguł bezpieczeństwa sanitarnego, będą mogły wznowić swoją działalność, a następne branże w kolejności min.: od 1 Maja – otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne, od 8 Maja – otwarte Hotele dla gości, od 15 Maja – Gastronomia zewnętrzna (na świeżym powietrzu) – otwarte ogródki restauracyjne, od 29 Maja – Gastronomia wewnętrzna – otwarte restauracje. Szczegóły min. dot. reżimu sanitarnego  pod linkiem: W maju łagodniejsze zasady bezpieczeństwa – jeśli utrzyma się niski wskaźnik zakażeń. Sprawdź harmonogram zmian – Koronawirus: informacje i zalecenia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)
21 kwietnia 2021

Pracownicy młodociani wracają na praktykę od 26.04.2021r.

Od 26 kwietnia br. tj. poniedziałek, pracownicy młodociani wszystkich klas wracają na zajęcia praktyczne do pracodawców. „Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy”
16 kwietnia 2021

Od 19.04.2021r. pracownicy młodociani klas III wracają na praktykę.

UWAGA ! Od 19.04.2021 r. uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu. Pracownicy młodociani klas I i II pozostają nadal zwolnieni ze świadczenia pracy do dnia 25.04.2021 r. Szczegóły w linku:LINK