Kształcenie – Rozwój – Praca. Do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA: 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

WZÓR UMOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

WZÓR DOKUMENTÓW DOT. STAŻU  ZAWODOWEGO

  • Wzór umowy o realizację stażu pobierz plik   
  • Umowa powierzenia danych osobowych do umowy stażowej pobierz plik
  • Wzór listy obecności na stażu pobierz plik 

WZÓR WNIOSKU O REFUNDACJĘ KOSZTÓW DOJAZDU pobierz plik