Kształcenie – Rozwój – Praca. Do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA: 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

 • REGULAMIN AKTUALNY pobierz plik
 • REGULAMIN NIEAKTUALNY pobierz plik 

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

 • Formularz zgłoszeniowy z załącznikami pobierz plik
 • Załącznik nr 3 do formularza zgłoszeniowego pobierz plik 
 • Załącznik nr 4 do formularza zgłoszeniowego pobierz plik 
 • Załącznik nr 5 do formularza zgłoszeniowego pobierz plik 

WZÓR UMOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 • Umowa uczestnictwa w projekcie pobierz plik  
 • Oświadczenia do umowy  pobierz plik
 • Oświadczenie nr 9 do umowy pobierz plik 
 • Oświadczenie nr 10 do umowy  pobierz plik 

WZÓR DOKUMENTÓW DOT. STAŻU  ZAWODOWEGO

 • Wzór umowy o realizację stażu pobierz plik   
 • Umowa powierzenia danych osobowych do umowy stażowej pobierz plik
 • Wzór listy obecności na stażu pobierz plik 

WZÓR WNIOSKU O REFUNDACJĘ KOSZTÓW DOJAZDU pobierz plik