Kształcenie – Rozwój – Praca. Ogłoszenia

14 października 2020

14.10.2020 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/RR/RPSL.07.01.03-24-040F/19 Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/RR/RPSL.07.01.03-24-040F/19 dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem z zakresu „Pracownik rejestracji medycznej, obsługa klienta oraz sprzedaż usług”  w ramach projektu pt. „Kształcenie – Rozwój – Praca” nr RPSL.07.01.03-24-040F/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs. Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami: Do pobrania: Zapytanie o cenę nr 01/RR/RPSL.07.01.03-24-040F/19 pobierz plik Załączniki do uzupełnienia pobierz plik