Rzemiosło Cech Bytom Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu

Organy Cechu

 

Organami Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu są:

  • Walne Zgromadzenie Członków,
  • Zarząd Cechu na czele którego stoi Starszy Cechu Antoni Wojciechowski,
  • Komisja Rewizyjna, której przewodniczącą jest Maria Mońka-Mikos,
  • Sąd Cechowy, której przewodniczącym jest Apolinary Komór.

 

Biurem Cechu zarządza Dyrektor biura - Agnieszka Morys.CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

 

 

Antoni Wojciechowski Starszy Cechu

 

Halina Owczarek I Podstarszy Cechu
Tadeusz Bączkowicz II Podstarszy Cechu

 

Ksawery Komór Sekretarz Cechu
Zygmunt Wyłomański Skarbnik Cechu

 

Jan Gawdzik Członek Zarządu
Lech Chojnacki Członek Zarządu
Irena Kalamorz Członek Zarządu
Mariola Fischer Członek Zarządu
Jacek Arndt Członek Zarządu
Mieczysław Pamuła Członek Zarządu
Michał Wylenzek Członek Zarządu

 

 

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ:

 

 

Maria Mońka-Mikos Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Lucyna Szumal-Klimera Członek Komisji Rewizyjnej
Marian Laska Członek Komisji Rewizyjnej
Henryk Krawczyk Członek Komisji Rewizyjnej

 

CZŁONKOWIE SĄDU CECHOWEGO:

 

Apolinary Komór Przewodniczący Sądu Cechowego
Wacław Tomaszewski Członek Sądu Cechowego
Franciszek Drenda Członek Sądu Cechowego
Jan Strzecha Członek Sądu Cechowego
Zofia Gąsienica-Mracielnik Członek Sądu Cechowego
Joachim Klimza Członek Sądu Cechowego

 

 

ADMINISTRACJA CECHU:

 

 

Agnieszka Morys Dyrektor Biura
Teresa Zając Specjalista d/s przygotowania Zawodowego
Barbara Taubic Kierownik Ośrodka Szkoleniowego