Cech Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości
w Bytomiu
Tradycja rzemiosła Utrwalamy więzi środowiskowe i postawy
zgodne z zasadami etyki i godności zawodowej
polskiego rzemieślnika.
O cechu
Szkolimy, pomagamy,
integrujemy
Co roku organizujemy kilkadziesiąt wydarzeń,
dzięki którym nasi Członkowie
pozostają w ciągłym rozwoju
i pewności posiadania aktualnej wiedzy
i przepisów dla ich firmy.
Zobacz naszą ofertę

Aktualności

11 marca 2020

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Państwo, W związku z dzisiejszą decyzją zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych stanowisko Ministerstwa Edukacji w odniesieniu do uczniów Branżowych szkół I stopnia jest takie:Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły.Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Ogłoszenie takiej treści jest zamieszczone na oficjalnej stronie Ministerstwa Edukacji:    https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach Ponieważ pracownik młodociany jest tylko oddelegowany do szkoły, oznacza to, iż taki uczeń ma obowiązek w każdym dniu roboczym być na praktyce, (wynagrodzenie młodociany otrzymuje za cały miesiąc, a nie tylko za dni praktyki).Jednak z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną podpowiadamy, że mają Państwo możliwość udzielenia takiemu młodocianemu urlopu bezpłatnego lub płatnego, ale tylko i wyłącznie za zgodą obu stron tj. pracodawca – młodociany, rodzic. Jeżeli tylko będą nowe informacje w tej sprawie, pojawią się na bieząco na naszej stronie. W razie jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego 32 2813595, 783220002 lub e-mailowego cech@cech.bytom.pl.