Rzemiosło Cech Bytom Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu

Ciąg dalszy naboru do projektu

Informujemy, że trwa nabór ciągły do projektu „Ze strategią, bez stresu do rynkowego sukcesu”, dla zainteresowanych firm organizujemy spotkania w siedzibie naszego Cechu, gdzie wyjaśniamy szczegółowo na czym polega projekt oraz objaśniamy kryteria rekrutacji.

Czytaj więcej...

Spotkanie Dni Otwartych Funduszy Europejskich

W maju 2019 na zaproszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, odbyło się spotkanie Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Czytaj więcej...

Dalsze działania

Analizując pierwsze plany rozwojowe możemy stwierdzić, że firmy oczekują dalszej pomocy doradczej m.in. w zakresie wyboru rozwiązań informatycznych jak również zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa. Jednocześnie stwierdzono duże deficyty związane z niewykorzystaniem możliwości korzystania z dofinansowanych szkoleń, m.in. w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

 

Czytaj więcej...

Kontynuacja

W marcu 2019r. podpisano umowę z małym przedsiębiorcą zatrudniającym do 25 pracowników oraz kontynuowano działania doradcze dla przedsiębiorców, którzy podpisali umowy w lutym.

Kolejne umowy

W lutym 2019r. podpisano dwie umowy z mikroprzedsiębiorstwami, z jednym małym przedsiębiorcą zatrudniającym do 25 osób oraz z dwoma przedsiębiorcami zatrudniającymi powyżej 26-ciu pracowników.

Więcej artykułów…

  1. Pierwsze umowy