Rzemiosło Cech Bytom Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu

Wzorowy zakład - informacje ogólne

Organizatorzy

Konkurs o tytuł "Wzorowy Zakład" organizowany jest przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu.

Kryteria udziału w konkursie

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie członkowie CRRiP w Bytomiu, którzy przynależą do organizacji cechowej minimum 2 lata. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i złożenie w terminie ankiety zgłoszeniowej. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 31 stycznia danego roku.

Czytaj więcej...

Wzorowy zakład 2012

Zarząd Cechu podjął w dniu 08.11.2011 r. uchwałę (nr 5/11/11) o organizowaniu V edycji konkursu „Wzorowy Zakład” pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Pana Adama Matusiewicza z uroczystym zakończeniem na Gali Rzemiosła w dniu 17.03.2012 r.

Czytaj więcej...

Wzorowy zakład 2007

Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu Wzorowy Zakład 2007 miało miejsce w dniu 15.03.2008 r. w Świerklańcu na uroczystej Gali Piekarzy i Cukierników z udziałem Kapituły Konkursu.

Czytaj więcej...