Rzemiosło Cech Bytom Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu

Wzorowy zakład - informacje ogólne

Organizatorzy

Konkurs o tytuł "Wzorowy Zakład" organizowany jest przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu.

Kryteria udziału w konkursie

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie członkowie CRRiP w Bytomiu, którzy przynależą do organizacji cechowej minimum 2 lata. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i złożenie w terminie ankiety zgłoszeniowej. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 31 stycznia danego roku.

Cele konkursu

Podstawowym celem konkursu jest promowanie najlepszych na rynku firm wyróżniających się jakością, w celu zmiany lub umocnienia ich wizerunku. Za główny cel przyświecający idei wyboru "Wzorowego Zakładu" uważamy zdynamizowanie rozwoju gospodarczego rzemiosła oraz wzrost jego znaczenia i prestiżu w Bytomiu i województwie Śląskim.

Kryteria oceny firm

Firmy, które zgłoszą swój akces do Konkursu oceniane będą przede wszystkim pod względem jakości wykonywanych usług, podejścia do klienta, umiejętności rozwiązywania konfliktów w relacji firma – klient, atmosfery panującej w pracy oraz sposobu w jaki firma trafia w potrzeby klientów. Organizatorzy Konkursu zwracają uwagę głównie na zakłady rzemieślnicze, które w swej działalności w danym roku konkursowym m.in.:

  1. odnotowali najbardziej dynamiczny rozwój,
  2. wdrożyli nowoczesne, proekologiczne rozwiązania technologiczne,
  3. dbali o zachowanie wielowiekowej tradycji rzemieślniczej opartej o cechy takie jak uczciwość, rzetelność, wysoka jakość wykonywanej pracy i usług.

Szansę na uzyskanie tytułu zwiększa także aktywne uczestnictwo zakładów w działalności struktur organizacyjnych rzemiosła, działalność na niwie pedagogicznej poprzez kształcenie nowych adeptów zawodu.

Kapituła Konkursu

Aby zapewnić jak największy obiektywizm i profesjonalizm w ocenie firm zgłoszonych do Konkursu, powołuję się Kapituła Konkursu pod patronatem Prezesa Cechu w Bytomiu.

Ogłoszenie wyników konkursu

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz nagrodzenie zwycięzców statuetkami i dyplomami odbywa się na tradycyjnej Gali Rzemiosła organizowanej przez Cech. Właściciele Wzorowego Zakładu mają prawo  do umieszczania znaków – wyróżnień na swoich wyrobach, reklamach oraz prezentowania uzyskanego wyróżnienia na wystawach, targach i innych imprezach promocyjnych.

statuetkastrona

 

REGULAMIN KONKURSU "WZOROWY ZAKŁAD" - POBIERZ

ARKUSZ OCEN KONKURSU "WZOROWY ZAKŁAD" - POBIERZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 KONKURSU "WZOROWY ZAKŁAD" - POBIERZ