Zmiana organizacji pracy Biura Cechu od 25.03.2020