Oferta

Działalność Cechu opiera się na udzielaniu swoim członkom wszechstronnej informacji oraz pomocy w zakresie obowiązujących przepisów prawnych oraz ich zmianach. Przedstawiamy organom samorządu terytorialnego postulaty i wnioski dotyczące spraw członków Cechu, a także interweniujemy u tych organów w przypadkach naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu społecznego.

MASZ PROBLEM, Z KTÓRYM NIE POTRAFISZ SOBIE PORADZIĆ, PRZYJDŹ DO CECHU, WSPÓLNIE ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE!
NASZYM CZŁONKOM UDZIELAMY WSZECHSTRONNEJ POMOCY.

MASZ PROBLEM

 • z wypełnianiem deklaracji ZUS, korektą, rozliczeniem,
 • z wypełnieniem deklaracji podatkowej,
 • z napisaniem pisma, odwołania,

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

 

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu dla swych członków organizuje:

KURSY :

 • BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • BHP podstawowe oraz okresowe dla pracowników i uczniów zakładów,
 • minimum sanitarne,
 • pedagogiczny,
 • oraz wiele innych (wykaz w zakładce „szkolenia-kursy”)

 

SZKOLENIA REFUNDOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Pomagamy w wypełnianiu wniosków o refundację, kompletujemy i składamy dokumentację.
W kursach i szkoleniach mogą brać udział wszyscy rzemieślnicy i przedsiębiorcy. Dla członków Cechu oferujemy niższe i bardziej konkurencyjne ceny.

 

BADANIA PROFILAKTYCZNE:

Na podstawie umowy z doktorem nauk medycznych, lekarzem chorób wewnętrznych i specjalistą medycyny pracy organizujemy padania profilaktyczne dla pracowników zrzeszonych zakładów w biurze Cechu bądź bezpośrednio w zakładach.

 

OBSŁUGĘ W ZAKRESIE BHP:

Na podstawie umowy z specjalistą d\s BHP organizujemy pełną obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia dla pracowników i uczniów, pomagamy w sporządzaniu dokumentacji powypadkowej.

 

IMPREZY KULTURALNE:

 • corocznie organizujemy uroczyste otwarcie roku szkolnego w rzemiośle dla uczniów pierwszych klas,
 • organizujemy dzień rzemiosła oraz święta poszczególnych branż,
 • bal karnawałowo – charytatywny.

 

SPOTKANIA INFORMACYJNE:

 • informujemy o wszelkich zmianach w przepisach prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej a także – organizujemy spotkania z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, instytucji finansowych, władzami miasta, szkołami;

 

POKAZY I PREZENTACJE

 

INFORMACJE:

Członkowie naszego Cechu są na bieżąco informowani o wszelkich zmianach w przepisach dotyczących prowadzenie działalności gospodarczej w wysyłanych przez nas informacjach mailowych, w szczególności dotyczących:

 • zmian w Kodeksie Pracy,
 • zmian w przepisach ZUS,
 • zmian w przepisach podatkowych,
 • zmian w przepisach BHP,
 • obowiązujących wskaźnikach i stawkach.

 

NADZÓR NAD PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM:

Zrzeszamy 183 zakłady rzemieślnicze w których prowadzone jest przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych.

Nasza działalność polega na:

 • prowadzeniu rejestru zakładów posiadających możliwości i uprawnienia do szkolenia pracowników młodocianych,
 • spisywaniu umów o naukę zawodu z pracownikami młodocianymi oraz przygotowywaniu pełnej dokumentacji z tym związanej,
 • współpraca z samorządem powiatu i gmin, dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół zawodowych, w których młodociani pracownicy zatrudniani w celu przygotowania zawodowego u pracodawców – rzemieślników realizują dokształcanie teoretyczne,
 • przygotowywanie uroczystego otwarcia roku szkolnego w rzemiośle,
 • prowadzimy egzaminy kontrolne dla uczniów rzemiosła,
 • kompletowania i przyjmowania wniosków o przystąpienie do egzaminu czeladniczego,
 • zbierania pełnej dokumentacji oraz pośredniczenia w uzyskiwaniu refundacji wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników młodocianych z Powiatowego Urzędu Pracy.

SALA:

Wynajmujemy sale na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz kursy i szkolenia.