Organy Cechu

Organami Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu są:

  • Walne Zgromadzenie Członków,
  • Zarząd Cechu na czele którego stoi Cechmistrz Cechu Antoni Wojciechowski,
  • Komisja Rewizyjna, której przewodniczącą jest Maria Mońka-Mikos,
  • Sąd Cechowy, której przewodniczącym jest Apolinary Komór.

Organy Cechu są uprawnione do podejmowania czynności w zakresie ich kompetencji określonych w Statucie Cechu i regulaminach.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Antoni Wojciechowski Cechmistrz Cechu

Halina Owczarek I Podstarszy Cechu
Tadeusz Bączkowicz II Podstarszy Cechu

Leszek Machoń Sekretarz Cechu
Jacek Powolik Skarbnik Cechu

Jan Gawdzik Członek Zarządu
Lech Chojnacki Członek Zarządu
Irena Kalamorz Członek Zarządu
Mariola Fischer Członek Zarządu
Iwona Błaszczyk Członek Zarządu
Mieczysław PamułCzłonek Zarządu
Antoni Krzykawski Członek Zarządu

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ:
Maria Mońka-Mikos Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Lucyna Szumal-Klimera Członek Komisji Rewizyjnej
Marian Laska Członek Komisji Rewizyjnej

CZŁONKOWIE SĄDU CECHOWEGO:
Apolinary Komór Przewodniczący Sądu Cechowego
Franciszek Drenda Członek Sądu Cechowego
Jan Strzecha Członek Sądu Cechowego
Joachim Klimza Członek Sądu Cechowego
Henryk Krawczyk Członek Sądu Cechowego

ADMINISTRACJA CECHU:
Agnieszka Morys Dyrektor Cechu
Teresa Zając Specjalista d/s przygotowania Zawodowego
Barbara Taubic Kierownik Ośrodka Szkoleniowego
Wioletta Lentas Specjalista ds. projektów