Organy Cechu

Organami Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu są:

  • Walne Zgromadzenie Członków,
  • Zarząd Cechu na czele którego stoi Cechmistrz Cechu Antoni Wojciechowski,
  • Komisja Rewizyjna, której przewodniczącą jest Maria Mońka-Mikos,
  • Sąd Cechowy, której przewodniczącym jest Michał Wylenzek.

Organy Cechu są uprawnione do podejmowania czynności w zakresie ich kompetencji określonych w Statucie Cechu i regulaminach.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Antoni Wojciechowski Cechmistrz Cechu

Jacek Arndt I Podstarszy Cechu
Tadeusz Bączkowicz II Podstarszy Cechu

Leszek Machoń Sekretarz Cechu
Jacek Powolik Skarbnik Cechu

Irena Kalamorz Członek Zarządu
Mariola Fischer Członek Zarządu
Iwona Błaszczyk Członek Zarządu
Mieczysław PamułCzłonek Zarządu
Justyna Łuczyńska Członek Zarządu
Marcin Kosz Członek Zarządu

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ:
Maria Mońka-Mikos Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Lucyna Szumal-Klimera Członek Komisji Rewizyjnej
Marian Laska Członek Komisji Rewizyjnej

CZŁONKOWIE SĄDU CECHOWEGO:
Michał Wylenzek Przewodniczący Sądu Cechowego
Józef Wylenzek Członek Sądu Cechowego
Jan Strzecha Członek Sądu Cechowego
Henryk Krawczyk Członek Sądu Cechowego
Elżbieta Mateja Członek Sądu Cechowego
Joanna Sosna Członek Sądu Cechowego

ADMINISTRACJA CECHU:
Agnieszka Morys Dyrektor Cechu

Teresa Zając Specjalista d/s przygotowania Zawodowego
Magdalena Dacko Specjalista d/s przygotowania Zawodowego

Wioletta Lentas Kierownik Ośrodka Szkoleniowego