Historia Cechu

Po II wojnie światowej rzemieślnicy byli tymi, którzy m.in. przywracali miasto Bytom do życia. To piekarze pierwsi założyli Cech Piekarzy i Cukierników. W 1945r. w Bytomiu działało 9 branżowych cechów a w połowie 1946r. zrzeszały już 502 zakłady. Dzisiejszy kształt władze rzemieślnicze uzyskały w 1953r., kiedy to powstał Cech Rzemiosł Różnych w Bytomiu. Pierwszym Starszym Cechu został Kazimierz Cygan, ale rozkwit bytomskiego rzemiosła rozpoczął się wraz z nową kadencją zarządu cechu w 1968r., kiedy Starszym Cechu został Jan Paluch i był nim przez kolejne 33 lata aż do roku 2001.

Do roku 1972 Cech mieścił się przy ul. Browarnianej 6.

W roku 1971 Cech kupił obiekt do remontu przy ul. Pułaskiego 3.

W dniu 28 czerwca 1972r. nastąpiło uroczyste otwarcie pięknie wyremontowanego i wyposażonego przez rzemieślników Domu Rzemiosła oraz nadanie nowego sztandaru Cechu w Urzędzie Miejskim. Po dzień dzisiejszy budynek jest ośrodkiem dokształcania i wychowywania młodzieży rzemieślniczej oraz spotkań branżowych.

W 30-lecie powstania Cechu, w czerwcu 1975r., Cech Rzemiosł Różnych został uhonorowany różnymi odznaczeniami i pamiątkami. W listopadzie 1985r. na 40-lecie powstania Cechu, został uhonorowany srebrnym medalem im. J. Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła.

W czerwcu 2003r. Cech otrzymał najwyższe odznaczenie w rzemiośle polskim tj. złoty medal im. J. Kilińskiego nadany przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Za czynny udział w życiu miasta Bytomia, nasz Cech zostaje uhonorowany przez władze miejskie i wojewódzkie. W grudniu 2003r. Cech otrzymuje Medal Miasta Bytomia nadany przez Prezydenta Miasta Bytomia, a w czerwcu 2009r. otrzymuje Medal za zasługi dla województwa Śląskiego nadany przez Przewodniczącego Sejmiku Śląskiego.

Obecnie w Cechu jest zrzeszonych 183 zakłady rzemieślnicze.

Zadaniem Cechu jest nie tylko popieranie rozwoju produkcji i usług rzemieślniczych, ale także rozwój szkolnictwa, kursów zawodowych, organizowanie prac i świadczeń na cele społeczne, a także pielęgnowanie tradycji rzemiosła na tym terenie. W naszych zakładach rzemieślniczych pobiera naukę zawodu ponad 600 uczniów a zatrudnionych jest ponad 1200 osób.

Cech prowadzi również kursy, konsultacje prawne, badania profilaktyczne, sprawuje nadzór nad przygotowaniem zawodowym, organizuje szkolenia. Kunszt naszych młodych uczniów można podziwiać na konkursach i egzaminach.

Bytomski Cech realizuje projekty unijne Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestniczymy również w programach unijnych dot. wymiany doświadczeń. W spotkaniach z rzemieślnikami z Niemiec oprócz miłej atmosfery ciągle poszukujemy informacji, które pomogą nam rozwijać nasze firmy.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości – bo taką obecnie nosi nazwę, organizuje pokazy i prezentacje, spotkania z przedstawicielami; PUP, PIP, PIS, Urzędu Skarbowego, oraz przedstawicielami władz miejskich.

Czasami za trud pracy we własnej firmie można mieć chwile satysfakcji i zostać laureatem w różnych konkursach. Ważny jest również sposób wypoczynku po pracy w miłym towarzystwie.

Jednak największą przyjemność mamy gdy koledzy z Cechu doceniają nasze działania na rzecz środowiska rzemieślniczego.

Nasze tradycyjne wigilijne spotkania opłatkowe są chwilami o których trudno zapomnieć. Czujemy się jak w wielkiej rodzinie.

Cech podejmuje wiele inicjatyw społecznych, chociażby organizując Jarmark Rzemieślniczy z okazji 750-lecia miasta Bytomia.

Corocznie branża cukiernicza i nasz Cech są fundatorem tortu na Mikołaja organizowanego przez BCC Loża Katowicka dla ok. 1500 dzieci z domów dziecka woj. śląskiego.

Rzemieślnicy bytomscy potrafią się też bawić, czego dowodem są coroczne Bale Karnawałowe Charytatywne z których dochód zawsze przeznaczony jest dla najbardziej potrzebujących: szkoły, zakłady opiekuńcze, domy dziecka, chore dzieci i fundacje.

Od 2006r. corocznie Sekcja Piekarzy i Cukierników oraz Cech organizuje połączone obchody święta Piekarzy i Cukierników (patron św. Klemens) oraz święta Rzemiosła ( patron św. Józef) na tzw. Gali Rzemiosła z finałem konkursu Wzorowy Zakład. Laureaci otrzymują statuetki „Złota Rączka”. Tą tradycję rozpoczęli kol. Zbigniew Śliwieński i Antoni Wojciechowski.

Tabla zarządów Cechu od 1946r.