Stawki Uczniowskie

Wynagrodzenie uczniów za miesiąc marzec, kwiecień, maj 2021 r.

I rok nauki
Brutto Płaci Emerytalne
9,76%
Rentowe
1,50%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
RAZEM
ubezpieczeni
Do
wypłaty
Skł.ubezp.
zdrow.
9,00%
Fun.Św.
Gwar.
(od 01.01.2006)
272,90 uczeń 26,64 4,09 6,69 xxxxxx 37,42 235,48 ——– 0,10%
Rentowe
6,50%
Zakład
pracy
26,64 17,74 xxxxxx 4,56 48,94   xxxxxx 0,27
  Razem ubezpieczenia uczeń + zakład pracy = 86,36
II rok nauki
Brutto Płaci Emerytalne
9,76%
Rentowe
1,50%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
RAZEM
ubezpieczeni
Do
wypłaty
Skł.ubezp.
zdrow.
9,00%
Fun.Św.
Gwar.
(od 01.01.2006)
327,48 uczeń 31,96 4,91 8,02 xxxxxx 44,89 282,59 ——– 0,10%
Rentowe
6,50%
Zakład
pracy
31,96 21,29 xxxxxx 5,47 58,72   xxxxxx 0,33
  Razem ubezpieczenia uczeń + zakład pracy = 103,61
III rok nauki
Brutto Płaci Emerytalne
9,76%
Rentowe
1,50%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
RAZEM
ubezpieczeni
Do
wypłaty
Skł.ubezp.
zdrow.
9,00%
Fun.Św.
Gwar.
(od 01.01.2006)
382,06 uczeń 37,29 5,73 9,36 xxxxxx 52,38 329,68 ——– 0,10%
Rentowe
6,50%
Zakład
pracy
37,29 24,83 xxxxxx 6,38 68,50   xxxxxx 0,38
  Razem ubezpieczenia uczeń + zakład pracy = 120,88
Przyuczenie
Brutto Płaci Emerytalne
9,76%
Rentowe
1,50%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
RAZEM
ubezpieczeni
Do
wypłaty
Skł.ubezp.
zdrow.
9,00%
Fun.Św.
Gwar.
(od 01.01.2006)
218,32 uczeń 21,31 3,27 5,35 xxxxxx 29,93 188,39 ——– 0,10%
Rentowe
6,50%
Zakład
pracy
21,31 14,19 xxxxxx 3,65 39,15   xxxxxx 0,22
  Razem ubezpieczenia uczeń + zakład pracy = 69,08

Wynagrodzenie uczniów za miesiąc grudzień 2020 r., styczeń, luty 2021 r.

I rok nauki
Brutto Płaci Emerytalne
9,76%
Rentowe
1,50%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
RAZEM
ubezpieczeni
Do
wypłaty
Skł.ubezp.
zdrow.
9,00%
Fun.Św.
Gwar.
(od 01.01.2006)
258,45 uczeń 25,22 3,88 6,33 xxxxxx 35,43 223,02 ——– 0,10%
Rentowe
6,50%
Zakład
pracy
25,22 16,80 xxxxxx 4,32 46,34   xxxxxx 0,26
  Razem ubezpieczenia uczeń + zakład pracy = 81,77
II rok nauki
Brutto Płaci Emerytalne
9,76%
Rentowe
1,50%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
RAZEM
ubezpieczeni
Do
wypłaty
Skł.ubezp.
zdrow.
9,00%
Fun.Św.
Gwar.
(od 01.01.2006)
310,14 uczeń 30,27 4,65 7,60 xxxxxx 42,52 267,62 ——– 0,10%
Rentowe
6,50%
Zakład
pracy
30,27 20,16 xxxxxx 5,18 55,61   xxxxxx 0,31
  Razem ubezpieczenia uczeń + zakład pracy = 98,13
III rok nauki
Brutto Płaci Emerytalne
9,76%
Rentowe
1,50%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
RAZEM
ubezpieczeni
Do
wypłaty
Skł.ubezp.
zdrow.
9,00%
Fun.Św.
Gwar.
(od 01.01.2006)
361,83 uczeń 35,31 5,43 8,86 xxxxxx 49,60 312,23 ——– 0,10%
Rentowe
6,50%
Zakład
pracy
35,31 23,52 xxxxxx 6,04 64,87   xxxxxx 0,36
  Razem ubezpieczenia uczeń + zakład pracy = 114,47
Przyuczenie
Brutto Płaci Emerytalne
9,76%
Rentowe
1,50%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
RAZEM
ubezpieczeni
Do
wypłaty
Skł.ubezp.
zdrow.
9,00%
Fun.Św.
Gwar.
(od 01.01.2006)
206,76 uczeń 20,18 3,10 5,07 xxxxxx 28,35 178,41 ——– 0,10%
Rentowe
6,50%
Zakład
pracy
20,18 13,44 xxxxxx 3,45 37,07   xxxxxx 0,21
  Razem ubezpieczenia uczeń + zakład pracy = 65,42

Wynagrodzenie uczniów za miesiąc wrzesień, październik, listopad 2020 r.

I rok nauki
Brutto Płaci Emerytalne
9,76%
Rentowe
1,50%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
RAZEM
ubezpieczeni
Do
wypłaty
Skł.ubezp.
zdrow.
9,00%
Fun.Św.
Gwar.
(od 01.01.2006)
251,22 uczeń 24,52 3,77 6,15 xxxxxx 34,44 216,78 ——– 0,10%
Rentowe
6,50%
Zakład
pracy
24,52 16,33 xxxxxx 4,20 45.50   xxxxxx 0,25
  Razem ubezpieczenia uczeń + zakład pracy = 79,49
II rok nauki
Brutto Płaci Emerytalne
9,76%
Rentowe
1,50%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
RAZEM
ubezpieczeni
Do
wypłaty
Skł.ubezp.
zdrow.
9,00%
Fun.Św.
Gwar.
(od 01.01.2006)
301,47 uczeń 29,42 4,52 7,39 xxxxxx 41,33 260,14 ——– 0,10%
Rentowe
6,50%
Zakład
pracy
29,42 19,60 xxxxxx 5,03 54,05   xxxxxx 0,30
  Razem ubezpieczenia uczeń + zakład pracy = 95,38
III rok nauki
Brutto Płaci Emerytalne
9,76%
Rentowe
1,50%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
RAZEM
ubezpieczeni
Do
wypłaty
Skł.ubezp.
zdrow.
9,00%
Fun.Św.
Gwar.
(od 01.01.2006)
351,71 uczeń 34,33 5,28 8,62 xxxxxx 48,23 303,48 ——– 0,10%
Rentowe
6,50%
Zakład
pracy
34,33 22,86 xxxxxx 5,87 63,06   xxxxxx 0,30
  Razem ubezpieczenia uczeń + zakład pracy = 111,29
Przyuczenie
Brutto Płaci Emerytalne
9,76%
Rentowe
1,50%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
RAZEM
ubezpieczeni
Do
wypłaty
Skł.ubezp.
zdrow.
9,00%
Fun.Św.
Gwar.
(od 01.01.2006)
200,98 uczeń 19,62 3,01 4,92 xxxxxx 27,55 173,43 ——– 0,10%
Rentowe
6,50%
Zakład
pracy
19,62 13,06 xxxxxx 3,36 36,04   xxxxxx 0,20
  Razem ubezpieczenia uczeń + zakład pracy = 63,59