Dane kontaktowe

Nr konta firmowego Cechu:
Santander Bank
Nr 20 1090 2011 0000 0001 3218 4067

ADMINISTRACJA CECHU:

Agnieszka Morys

Dyrektor Cechu


Wioletta Lentas

Kierownik Ośrodka Szkoleniowego

+48 506 744 816


tel. +48 783 186 003

Teresa Zając

Specjalista ds. Przygotowania Zawodowego

+48 783 220 002


Magdalena Dacko

Specjalista ds. Przygotowania Zawodowego

+48 783 220 002