Zarząd Cechu

Antoni Wojciechowski

Cechmistrz Cechu


Jacek Arndt

I Podcechmistrz Cechu


Tadeusz Bączkowicz

II Podcechmistrz Cechu


Antoni Krzykawski

Członek Zarządu


Jacek Powolik

Skarbnik Zarządu Cechu


Jan Gawdzik

Członek Zarządu


Lech Chojnacki

Członek Zarządu


Mariola Fischer

Członek Zarządu


Irena Kalamorz

Członek Zarządu


Mieczysław Pamuła

Członek Zarządu


Iwona Błaszczyk

Członek Zarządu


Leszek Machoń

Sekretarz Zarządu Cechu


Apolinary Komór

Przewodniczący Sądu Cechowego


Maria Mońka-Mikos

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej