Zarząd Cechu

Antoni Wojciechowski

Cechmistrz Cechu


Jacek Arndt

I Podcechmistrz Cechu


Tadeusz Bączkowicz

II Podcechmistrz Cechu


Jacek Powolik

Skarbnik Cechu


Leszek Machoń

Sekretarz Cechu


Mariola Fischer

Członek Zarządu


Irena Kalamorz

Członek Zarządu


Mieczysław Pamuła

Członek Zarządu


Justyna Łuczyńska

Członek Zarządu


Iwona Błaszczyk

Członek Zarządu


Marcin Kosz

Członek Zarządu


Michał Wylenzek

Przewodniczący Sądu Cechowego


Maria Mońka-Mikos

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej