Kształcenie – Rozwój – Praca. Kontakt

Biuro projektu:

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu

41-902 Bytom, ul. Kazimierza Pułaskiego 3

Telefon:

  • 32 281 35 95.
  • 783 220 002,
  • 516 185 413

e-mail: projektksztalcenie@cech.bytom.pl