Rzemiosło Cech Bytom Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu

Aktualności

Stanowisko ZRP w sprawie pakietu osłonowego

Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie pakietu osłonowego tzw. tarczy antykryzysowej

pobierz plik

Zalecenia GIP dotyczące badań okresowych pracowników i szkoleń BHP

Główny Inspektor Pracy wydał stanowisko w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Mając na względzie sytuację epidemiologiczną i stosując się do wytycznych Ministra Zdrowia do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego zawiesza się obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych. Terminowe wystawienie skierowania będzie potwierdzeniem gotowości pracodawcy do wypełnienia obowiązku określonego w art. 229 Kodeksu pracy. 

 

 

Czytaj więcej...

Komunikat Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 13.03.2020

W nawiązaniu do 2 Komunikatów w sprawie  sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych – Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej  w dniu wczorajszym wydali wspólny Komunikat ws. pracowników młodocianych o treści:

 

„Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych"

Czytaj więcej...

Zmiana organizacji pracy Biura Cechu

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz realnym zagrożeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, w trosce o zdrowie Państwa oraz naszych pracowników wprowadzamy procedury  mające na celu ograniczenie do niezbędnego minimum, bezpośredni kontakt, tj.:

 

od poniedziałku 16.03.2020 r. do piątku 20.03.2020r.

Biuro Cechu dla rzemieślników, uczniów oraz klientów będzie otwarte tylko

1 godzinę w ciągu dnia tj. w godz. od 10.00 do 11.00.

 

Czytaj więcej...

Kolejne informacje z ZRP w sprawie pracowników młodocianych

W nawiązaniu do wczorajszej informacji w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych - i w związku z kolejną falą pytań i wątpliwości – w ślad za informacją ze Związku Rzemiosła Polskiego przedstawiamy dodatkowe informacje, uzupełniające stanowisko w przedmiotowej kwestii, które mamy nadzieje przyczynią się do uporządkowania niektórych wątpliwości:

 

Czytaj więcej...

Komunikat Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 12.03.2020

W nawiązaniu do wczorajszego Komunikatu w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych - i w związku z kolejną falą pytań i wątpliwości – Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia dodatkowe informacje, uzupełniające stanowisko w przedmiotowej kwestii, które mamy nadzieje przyczynią się do uporządkowania niektórych wątpliwości.

 

Czytaj więcej...

Zalecenia dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

11.03.2020

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR - we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców.

 

Czytaj więcej...

Komunikat Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 11.03.2020

Komunikat Związku Rzemiosła Polskiego w nawiązaniu do decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-oświatowych w placówkach oświatowych:

 

Komunikat w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

 w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych  

 

Czytaj więcej...

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Państwo,

 

W związku z dzisiejszą decyzją zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych stanowisko Ministerstwa Edukacji w odniesieniu do uczniów Branżowych szkół I stopnia jest takie:

 

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły.

Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

 

Ogłoszenie takiej treści jest zamieszczone na oficjalnej stronie Ministerstwa Edukacji:     https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Czytaj więcej...

Odwołanie terminu Gali 21.03.2020

 

pobierz plik