AdminCechu

22 marca 2021

Święto Rzemiosła, Piekarzy i Cukierników 2021 r.

20 marca 2021 r. (sobota) o godz. 16.00 odbyła się uroczysta Msza Święta w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 9 z okazji Święta Rzemiosła oraz Święta Piekarzy i Cukierników. W mszy uczestniczyli Członkowie naszego Cechu wraz z pracownikami i uczniami, pracownicy Cechu oraz zaproszeni goście: Halina Bieda – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Izabela Domogała – V-ce Marszałek Województwa Śląskiego, Michał Bieda – Zastępca Prezydenta Bytomia oraz prof. dr hab. Jan Klimek – Prezes Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Podczas mszy zagrał znany muzyk z Radzionkowa Pan dr Klaudiusz Jania ze swoją orkiestrą. W ubiegłym roku nasz Cech nie mógł świętować przez pandemię a w tym roku udało się chociaż zorganizować mszę św.Bardzo dziękujemy za wzięcie udziału we mszy osobiście i online.
19 marca 2021

Zaproszenie do udziału we Mszy

Serdecznie zapraszamy do udziału we Mszy Świętej.Informujemy również, iż osoby, które nie będą mogły uczestniczyć we Mszy Św. osobiście mogą wziąć w niej udział online.Transmisja w parafii będzie dostępna online przez 24 h od rozpoczęcia, w związku z czym będą Państwo mogli zobaczyć tą Mszę nawet w godzinach późniejszych. Należy przewinąć transmisję do żądanej godziny. Link do transmisji:https://youtu.be/apoZbvbASGU
13 marca 2021

Witaj, świecie!

Witamy w WordPressie. To jest twój pierwszy post. Edytuj go lub usuń, a następnie zacznij pisać!
23 grudnia 2020

Boże Narodzenie 2020

Boże Narodzenie to czas, który wzbudza w nas ciepłe wspomnienia.Niech to ciepło opromienia dla Państwa życzenia, wskazując drogę, którą warto się kierować. Życzymy Państwu, aby ten wyjątkowy czas, był przepełniony spokojem i radością a nadchodzący Nowy Rok, niech przyniesie same dobre dni, które dają nadzieję i spełnienie marzeń.
14 października 2020

14.10.2020 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/RR/RPSL.07.01.03-24-040F/19 Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/RR/RPSL.07.01.03-24-040F/19 dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem z zakresu „Pracownik rejestracji medycznej, obsługa klienta oraz sprzedaż usług”  w ramach projektu pt. „Kształcenie – Rozwój – Praca” nr RPSL.07.01.03-24-040F/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs. Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami: Do pobrania: Zapytanie o cenę nr 01/RR/RPSL.07.01.03-24-040F/19 pobierz plik Załączniki do uzupełnienia pobierz plik
3 sierpnia 2020

Aktualności 03.08.2020

Według regulaminu projektu rekrutacja została zakończona i trwala od 01.09.2018r. do 31.07.2020r. Łącznie do projektu „Ze strategią, bez stresu do rynkowego sukcesu” przystąpiły 43 firmy: 25 mikroprzedsiębiorstw, 10 małych przedsiębiorstw zatrudniających do 25 pracowników, 4 małe przedsiębiorstwa zatrudniających powyżej 25 pracowników, 4 średnie przedsiębiorstwa. W czerwcu 2020 r. podpisano umowy z dwoma mikroprzedsiębiorstwami oraz oddano plan rozwojowy jednemu mikroprzedsiębiorcy. W lipcu 2020 zawarto umowy na usługę doradczą z jednym małym przedsiębiorstwem zatrudniającym do 25 pracowników oraz z dwoma mikroprzedsiębiorcami. W lipcu zakończono doradztwo dla jednego mikroprzedsiębiorcy. Na koniec lipca 2020 r. trwała realizacja doradztwa dla pięciu mikroprzedsiębiorców, dwóch małych firm zatrudniających do 25 pracowników oraz dla jednej małej firmy zatrudniającej powyżej 25 osób. Plany rozwojowe dla danych przedsiębiorstw zostaną oddane w sierpniu 2020.
29 czerwca 2020

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców od 29.06.2020

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 czerwca 2020 roku poz. 1110 od dnia 29 czerwca 2020 roku zostają przywrócone zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000111001.pdf
25 czerwca 2020

Aktualności 25.06.2020

W związku z pandemią koronawirusa nie zawieszamy projektu – poza tradycyjnymi spotkaniami kontynuujemy realizację doradztwa także zdalnie za pomocą telekonferencji i kontaktów mailowych. Przypominamy także, że trwa nabór ciągły donaszego projektu „Ze strategią, bez stresu do rynkowego sukcesu”. Jesteśmy dla Państwa dyspozycyjni (zarówno telefonicznie jak i mailowo) i z chęcią odpowiadamy na każde pytania dotyczące projektu. Prowadzimy mailową wysyłkę informacyjną odnośnie projektu do przedsiębiorców oraz przeprowadzamy rozmowy telefoniczne. Informujemy także, że wszystkie informacje szczegółowe dotyczące naszego projektu są dostępne w Regulaminie Projektu, który jest udostępniony na stronie www naszego Cechu, w zakładce Projekty. 16.06.2020r. w siedzibie Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu odbyło się spotkanie podczas którego zaprezentowano ofertę projektu z uwzględnieniem korzyści dla przedsiębiorców. W spotkaniu uczestniczyło trzech przedsiębiorców MMŚP. Podczas spotkania rozdano uczestnikom materiały promocyjne oraz poinformowano o zasadach na jakich mogą przystąpić do projektu oraz warunkach jakie muszą spełniać. Spotkanie odbyło się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa COVID 19. W kwietniu podpisano umowy z dwoma mikroprzedsiebiorcami i dokonano prezentacji przygotowanych planów rozwojowych dla dwóch miktoprzedsiębiorstw. W maju podpisano jedną umowę z mikroprzedsiebiorcą. Na koniec maja trwały prace nad opracowaniem planów rozwojowych dla siedmiu przedsiębiorstw: 5-ciu mikro, jednego małego przedsiębiorcy zatrudniającego do 25 pracowników i jednego małego przedsiębiorcy zatrudniającego powyżej 25 pracowników. Łącznie do końca maja do projektu przystąpiło 38 firm: 21 mikroprzedsiębiorstw, 9 małych przedsiębiorstw zatrudniających do 25 pracowników, 4 małe przedsiębiorstwa zatrudniających powyżej 25 pracowników, 4 średnie przedsiębiorstwa. W ramach projektu opracowano i zaprezentowano przedsiębiorcom łącznie 31 planów rozwojowych.
5 czerwca 2020

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy młodocianego do 28.06.2020

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 03 czerwca 2020 roku poz. 990 zostaje przedłużony czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 28 czerwca 2020 roku. Zgodnie z zapisami tego Rozporządzenia pracodawca do 28 czerwca 2020 roku zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy. Nie dotyczy to uczniów kl. III, którzy zgodnie z wcześniejszym Rozporządzeniem z dnia 28 maja 2020 r. poz 953 mogą po wyrażeniu jego zgody (lub w przypadku ucznia niepełnoletniego za zgodą jego rodzica) uczestniczyć w zajęciach praktycznych.http://monitorpolski.gov.pl/D2020000099001.pdf