Projekty

3 sierpnia 2020

Aktualności 03.08.2020

Według regulaminu projektu rekrutacja została zakończona i trwala od 01.09.2018r. do 31.07.2020r. Łącznie do projektu „Ze strategią, bez stresu do rynkowego sukcesu” przystąpiły 43 firmy: 25 mikroprzedsiębiorstw, 10 małych przedsiębiorstw zatrudniających do 25 pracowników, 4 małe przedsiębiorstwa zatrudniających powyżej 25 pracowników, 4 średnie przedsiębiorstwa. W czerwcu 2020 r. podpisano umowy z dwoma mikroprzedsiębiorstwami oraz oddano plan rozwojowy jednemu mikroprzedsiębiorcy. W lipcu 2020 zawarto umowy na usługę doradczą z jednym małym przedsiębiorstwem zatrudniającym do 25 pracowników oraz z dwoma mikroprzedsiębiorcami. W lipcu zakończono doradztwo dla jednego mikroprzedsiębiorcy. Na koniec lipca 2020 r. trwała realizacja doradztwa dla pięciu mikroprzedsiębiorców, dwóch małych firm zatrudniających do 25 pracowników oraz dla jednej małej firmy zatrudniającej powyżej 25 osób. Plany rozwojowe dla danych przedsiębiorstw zostaną oddane w sierpniu 2020.
25 czerwca 2020

Aktualności 25.06.2020

W związku z pandemią koronawirusa nie zawieszamy projektu – poza tradycyjnymi spotkaniami kontynuujemy realizację doradztwa także zdalnie za pomocą telekonferencji i kontaktów mailowych. Przypominamy także, że trwa nabór ciągły donaszego projektu „Ze strategią, bez stresu do rynkowego sukcesu”. Jesteśmy dla Państwa dyspozycyjni (zarówno telefonicznie jak i mailowo) i z chęcią odpowiadamy na każde pytania dotyczące projektu. Prowadzimy mailową wysyłkę informacyjną odnośnie projektu do przedsiębiorców oraz przeprowadzamy rozmowy telefoniczne. Informujemy także, że wszystkie informacje szczegółowe dotyczące naszego projektu są dostępne w Regulaminie Projektu, który jest udostępniony na stronie www naszego Cechu, w zakładce Projekty. 16.06.2020r. w siedzibie Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu odbyło się spotkanie podczas którego zaprezentowano ofertę projektu z uwzględnieniem korzyści dla przedsiębiorców. W spotkaniu uczestniczyło trzech przedsiębiorców MMŚP. Podczas spotkania rozdano uczestnikom materiały promocyjne oraz poinformowano o zasadach na jakich mogą przystąpić do projektu oraz warunkach jakie muszą spełniać. Spotkanie odbyło się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa COVID 19. W kwietniu podpisano umowy z dwoma mikroprzedsiebiorcami i dokonano prezentacji przygotowanych planów rozwojowych dla dwóch miktoprzedsiębiorstw. W maju podpisano jedną umowę z mikroprzedsiebiorcą. Na koniec maja trwały prace nad opracowaniem planów rozwojowych dla siedmiu przedsiębiorstw: 5-ciu mikro, jednego małego przedsiębiorcy zatrudniającego do 25 pracowników i jednego małego przedsiębiorcy zatrudniającego powyżej 25 pracowników. Łącznie do końca maja do projektu przystąpiło 38 firm: 21 mikroprzedsiębiorstw, 9 małych przedsiębiorstw zatrudniających do 25 pracowników, 4 małe przedsiębiorstwa zatrudniających powyżej 25 pracowników, 4 średnie przedsiębiorstwa. W ramach projektu opracowano i zaprezentowano przedsiębiorcom łącznie 31 planów rozwojowych.
25 marca 2020

Aktualności 25.03.2020

W związku z pandemią koronawirusa nie zawieszamy projektu – kontynuujemy realizację doradztwa zdalnie za pomocą telekonferencji i kontaktów mailowych. Przypominamy także, że trwa nabór ciągły do naszego projektu „Ze strategią, bez stresu do rynkowego sukcesu”. Jesteśmy dla Państwa dyspozycyjni (zarówno telefonicznie jak i mailowo) i z chęcią odpowiadamy na każde pytania dotyczące projektu. Prowadzimy mailową wysyłkę informacyjną odnośnie projektu do przedsiębiorców oraz przeprowadzamy rozmowy telefoniczne. Informujemy także, że wszystkie informacje szczegółowe dotyczące naszego projektu są dostępne w Regulaminie Projektu, który jest udostępniony na stronie www naszego Cechu, w zakładce Projekty. Nasze działania w poszczególnych miesiącach: grudzień 2019 – podpisano umowy na świadczenie usługi doradztwa z jednym mikroprzedsiębiorcą oraz jedną mała firmą zatrudniającą do 25 pracowników. W tym miesiącu zaprezentowano plany rozwojowe jednemu średniemu przedsiębiorcy oraz jednemu małemu przedsiębiorcy zatrudniającemu do 25 pracowników. styczeń 2020 – do udziału w projekcie zgłosiły się trzy firmy: jedna mikro i dwie małe firmy zatrudniające do 25 pracowników. luty 2020 – do projektu przystąpiło dwóch mikroprzedsiębiorców i jeden mały przedsiębiorca zatrudniający do 25 pracowników. Na koniec lutego 2020 doradztwo było kontynuowane dla dziewięciu przedsiębiorstw, w tym sześciu mikroprzedsiębiorców, dwóch małych zatrudniających do 25 pracowników oraz jednego małego przedsiębiorcy zatrudniającego powyżej 25 pracowników.
2 grudnia 2019

Aktualności 02.12.2019 r.

Przypominamy, że trwa nabór ciągły do naszego projektu „Ze strategią, bez stresu do rynkowego sukcesu”. Dla zainteresowanych firm organizujemy spotkania w siedzibie naszego Cechu gdzie wyjaśniamy szczegółowo na czym polega projekt oraz objaśniamy kryteria rekrutacji. Obecnie odbyło się 5 takich spotkań. Jesteśmy dla Państwa dyspozycyjni i z chęcią odpowiadamy na każde pytania dotyczące projektu. Prowadzimy mailową wysyłkę informacyjną odnośnie projektu do przedsiębiorców oraz przeprowadzamy rozmowy telefoniczne. Informujemy także, że wszystkie informacje szczegółowe dotyczące naszego projektu są dostępne w Regulaminie Projektu, który jest udostępniony na stronie www naszego Cechu, w zakładce Projekty. We wrześniu 2019r podpisano umowę z jednym średnim i jednym mikroprzedsiębiorcą, dla którego w tym samym miesiącu usługa świadczenia doradztwa została zakończona. W październiku 2019r. zawarto umowy z dwoma mikroprzedsiębiorcami, a dla jednego z nich w tym samym miesiącu opracowano plan rozwojowy. W listopadzie podpisano umowy z dwoma przedsiębiorcami zatrudniającymi do 25 pracowników. W listopadzie opracowano plan rozwojowy dla jednego z tych przedsiębiorców, a także dla jednego mikroprzedsiębiorcy.
11 września 2019

Aktualności 11.09.2019 r.

Przypominamy o ciągłym naborze do naszego projektu „Ze strategią, bez stresu do rynkowego sukcesu”. Dla zainteresowanych firm organizujemy spotkania w siedzibie naszego Cechu gdzie wyjaśniamy szczegółowo na czym polega projekt oraz objaśniamy kryteria rekrutacji. Obecnie odbyło się 5 takich spotkań. Jesteśmy dla Państwa dyspozycyjni i z chęcią odpowiadamy na każde pytania dotyczące projektu. Prowadzimy mailową wysyłkę informacyjną odnośnie projektu do przedsiębiorców oraz przeprowadzamy rozmowy telefoniczne. Informujemy także, że wszystkie informacje szczegółowe dotyczące naszego projektu są dostępne w Regulaminie Projektu, który jest udostępniony na stronie www naszego Cechu, w zakładce Projekty. Obecnie do projektu możemy przyjąć jeszcze: 1 mikroprzedsiębiorstwo, 17 małych przedsiębiorstw zatrudniających do 25 osób, 9 małych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 26 osób, 1 średnie przedsiębiorstwo. W maju 2019r. podpisano umowy z jednym mikroprzedsiębiorcą oraz jednym małym przedsiębiorcą zatrudniającym do 25 osób. W czerwcu podpisano umowy z jednym średnim przedsiębiorcą oraz jednym małym przedsiębiorcą zatrudniającym powyżej 25 osób. W lipcu podpisano umowy z jednym średnim przedsiębiorcą oraz jednym małym przedsiębiorcą zatrudniającym do 25 osób. W sierpniu podpisano umowę z małym przedsiębiorcą zatrudniającym do 25 osób. W maju zakończono doradztwo dla jednego mikroprzesiębiorstwa oraz jednego średniego przedsiębiorstwa. W czerwcu zakończono doradztwo dla jednego mikroprzesiębiorstwa oraz jednego małego przedsiębiorstwa zatrudniającego do 25 pracowników. W sierpniu zakończono doradztwo dla dwóch średnich przedsiębiorców oraz dla jednego małego przedsiębiorcy zatrudniającego do 25 pracowników. W czerwcu i lipcu kontynuowano doradztwo dla jednego przedsiębiorcy zatrudniającego do 25 pracowników oraz jednego przedsiębiorcy zatrudniającego.
17 maja 2019

Ciąg dalszy naboru do projektu

Informujemy, że trwa nabór ciągły do projektu „Ze strategią, bez stresu do rynkowego sukcesu”, dla zainteresowanych firm organizujemy spotkania w siedzibie naszego Cechu, gdzie wyjaśniamy szczegółowo na czym polega projekt oraz objaśniamy kryteria rekrutacji. Obecnie odbyły się 4 takie spotkania. Jesteśmy dla Państwa dyspozycyjni i z chęcią odpowiadamy na każde pytania dotyczące projektu. Prowadzimy mailową wysyłkę informacyjną odnośnie projektu do przedsiębiorców oraz przeprowadzamy rozmowy telefoniczne. Informujemy także, że wszystkie informacje szczegółowe dotyczące naszego projektu są dostępne w Regulaminie Projektu, który jest udostępniony na stronie www naszego Cechu, w zakładce Projekty. Obecnie do projektu możemy przyjąć:   MIKRO MAŁE do  25 MAŁE od 26 ŚREDNIE JEST 7/3  2/20  2/10  1/3  DO REALIZACJI 10 22 12 4 Obecnie do projektu możemy przyjąć jeszcze: 3 mikroprzedsiębiorstwa, 20 małych przedsiębiorstw zatrudniających do 25 osób, 10 małych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 26 osób, 3 średnie przedsiębiorstwa. Wkwietniu 2019r. podpisano umowy z jednym mikroprzedsiębiorcą oraz jednym średnim przedsiębiorstwem. W kwietniu kontynuowano doradztwo dla: jednego mikroprzedsiebiorcy, jednego małego przedsiębiorcy do 25 pracowników, dwóch małych przedsiębiorstwa zatrudniających powyżej 25 pracowników. Dla wszystkich ww. przedsiębiorstw przygotowano plany rozwojowe.
15 maja 2019

Spotkanie Dni Otwartych Funduszy Europejskich

W maju 2019 na zaproszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, odbyło się spotkanie Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Nasz projekt „Ze strategią, bez stresu do rynkowego sukces” reprezentowali na spotkaniu Pani Agnieszka Morys – Dyrektor Cechu w Bytomiu Lider projektu wraz z Panem Pawłem Repetą – Doradcą wiodącym. Spotkanie odbyło się dnia 10.05.2019 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie. Zaproszeni beneficjenci Funduszy Europejskich udostępnili mieszkańcom efekty swoich przedsięwzięć. Przedsięwzięcie skierowane było również do przedsiębiorców miasta Jaworzna. Dni Otwarte Funduszy Europejskich cieszyły się dużym zainteresowaniem. Przedsiębiorcy mogli zapoznać się z ofertą naszego projektu „Ze strategią, bez stresu do rynkowego sukcesu”, możliwością otrzymania wsparcia w naszym projekcie oraz warunkami rekrutacji.
9 kwietnia 2019

Dokumenty

Dokumenty ważne od 09.04.2019 r. do nadal:Wersja monochromatyczna do wydruku (czarnobiała). Wersja w kolorze do wydruku (z obramowaniem flagi).
1 kwietnia 2019

Dalsze działania

Analizując pierwsze plany rozwojowe możemy stwierdzić, że firmy oczekują dalszej pomocy doradczej m.in. w zakresie wyboru rozwiązań informatycznych jak również zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa. Jednocześnie stwierdzono duże deficyty związane z niewykorzystaniem możliwości korzystania z dofinansowanych szkoleń, m.in. w ramach Bazy Usług Rozwojowych. W pierwszej kolejności niezbędne jest podnoszenie kompetencji zawodowych, jak również umiejętności związanych z zarządzaniem i rozwojem przedsiębiorstwa. Na dalszym miejscu przedsiębiorcy wskazują doskonalenie umiejętności miękkich.